Administratorem Państwa danych osobowych jest LedLIVE® z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul Kwiatkowskiego 9, e-mail: sekretariat@ledlive.pl (zwana dalej Firmą). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w prawnie uzasadnionym interesie Firmy tj. dla bieżącego kontaktu. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celu archiwizacji – przez okres 5 lat. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Firmy oraz innym podmiotom świadczącym Firmie usługi lub dostawy zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.