Finansowanie

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzętu jest coraz większa. Z leasingu korzystają małe firmy jak również duże korporacje gospodarcze. O wyborze leasingu decydują często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing – wiele preferencji.

– wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
– podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
– leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
– zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
– umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i – co za tym idzie – natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
– leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
– leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
– leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura.

LEDLIVE.pl © 2016. All rights reserved.